Slide background

KARİYER EĞİTİMLERİ İLE

diğerlerinden
" Her Zaman Bir Adım Öndesiniz "

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE

ŞAMPİYON EĞİTİM KURUMLARI'NDA

Slide background

ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK

“Hastahane Otomasyon Sistemleri Programı” olan

ŞAMPİYON EĞİTİM KURUMLARI

MEDDATA’nın

Yetkili eğitim merkezidir.

Slide background

Kurulduğu 1976 yılından bu yana

ŞAMPİYON EĞİTİM KURUMLARI

Ülkemizin en önemli özel öğretim kurumudur.

kesintisiz öğretim faaliyetlerini sürdürerek gelen

Slide background

6331 Sayılı kanuna ve mevzuatına göre “Mesleki Eğitim ve Sertifika” programları

Sağlık Bakanlığı onaylı “İlkyardımcı” eğitimi ve sertifikası

ŞAMPİYON EĞİTİM KURUMLARI'NDA

Türkiye genelinde “Uzaktan öğretim” kurs ve sertifika programları

Piyasa ve sektör ihtiyaçlarına yönelik mesleki eğitim kursları

EĞİTİMLERİMİZ


Hasta Kabul İşlemleri Kursu programı sağlık sektöründe çalışan veya çalışmayı düşünen kişilerin devam edeceği meslek programıdır. Daha önce Tıp Sekreterliği olarak yapılan program yerine verilmektedir.Program içeriği Tıp Sekreterliği müfredatı ile benzer konulardan oluşmaktadır. Sağlık sektöründe sertifikalı eleman çalıştırılma zorunluluğu nedeniyle oluşan eleman ihtiyacının giderilmesi için M.E.B. izniyle faaliyette bulunan kursumuz “Hasta Kabul İşlemleri” eğitimlerini düzenlemektedir.Bilgi Al

Hasta ve Yaşlı Refakatçısı Kursu sağlık kurumlarında, bakımevleri,hastaneler ve kliniklerde hasta ve yaşlıların bakımıyla alakalı durumlarda istihdam edilmek üzere Hasta ve Yaşlı Refakatçısı yetiştirmek amacıyla açılan kursumuza sizleri bekleriz. Bilgi Al


Çocuk Gelişimi Kursu eğitim kurumlarında çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlayan, çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlama işlemlerini; öğretmen veya öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde yapabilen kişileri yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır.Bilgi Al

Evde Çocuk Bakımı Kursu, mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında evde çocuk bakımı sertifika programını tamamlayan kursiyerler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda evde çalışabilirler. Bilgi Al


İnsan Kaynakları Yönetimi Kursunun amacı işletmelerde, kurum ve kuruluşlarda bu fonksiyonda çalışabilecek kişiler yetiştirmektir.Bilgi Al


Halkla İlişkiler Kurs Programının Amacı işletmelerde,kurum ve kuruluşlarda bu fonksiyonda çalışabilecek kişiler yetiştirmektir.Bilgi Al


Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Kurs Programının Amacı Kamu veya özel sektörde Üst Düzey Yönetici Asistanlığı yapabilme becerisini kazandırmaktadır.Bilgi Al

Yaşadığımız ortamda “ne söylediğimiz” kadar, bir şeyi “nasıl söylediğimizin” de çok büyük önemi vardır.Ayrıca iş ve sosyal yaşamınızda başarılı olmanın şifresi etkili ve doğru konuşmadaki başarı seviyemize bağlı olduğu bir gerçektir.
Bilgi Al


Easy English ile haftalık 20 saat program ve 8 aylık bir çalışma ile İngilizce öğrenme/sınav kazanma başarımız %100 seviyesindedir. Biz programımızı uygulayan herkese bunu garanti ediyoruz. Easy English dünyada ve son yıllarda ülkemizde de uygulanan tümden gelim yöntemi ile dil öğrenimine dayanan bir metoddur.Bilgi Al


Kelime bilgisi ders içi ve dışı aktivitelerle yoğun bir şekilde verilerek öğrencinin kelime bilgisi artırılmaktadır.Kelime öğrenimi, bir kelimenin çalışılan konu içinde yüklendiği anlamlarla öğrenilmesi esasına dayanmaktadır.Bu şekilde ezberleme yapılmadan öğrenilen kelimenin unutulması zorlaşmakta , daha kalıcı olmaktadır. Gramer öğretimi, dilin bütün kuralları okuma parçaları ve hikayeler içinde akıcılık kazanana kadar sürekli olarak tekrar edilmesi yapılmaktadır. Öğrencinin İngilizce dil kurallarını kullanabilme alanında elde ettiği gelişim; yazma okuma ve dinleme çalışmaları ile sürekli olarak desteklenmektedir.Bilgi Al


Tümden gelim yöntemi ile İngilizcenin Elementary, Intermediate, Advanced seviyelerinin birleşik olarak verilmektedir. Eğitim Tanıma – Öğrenme – Kullanma süreçli olarak 3 aşamada yapılmaktadır. Dilin bütün kuralları okuma parçaları ve hikayeler içinde akıcılık kazanana kadar sürekli tekrar edilir. Kuralları kullanma yeteneğinin gelişimi yazma, okuma ve dinleme çalışmaları ile desteklenir. Kelimeler çalışılan konu içindeki yüklendiği anlamlarla öğrenilmesine özen gösterilir. İleri düzeyde okuma parçaları ve hikayelerin cümle analizlerini öğrenci yardım almadan yapacak düzeye gelir. Son aşamada öğrencinin dili kullanması sağlanır. Bu yöntemi ile ders saati ve ders dışı kursiyerin çalışma süresi haftalık en az 20 saat olmak zorundadır.Bilgi Al


Adli makamlarda bir avukat sorumluluğu altında hukuki süreçleri takip edebilecek, adli makamlarda başlatılan işlemlerin sonuçlanması için, büro içi işlemleri yürütebilecek ödeme ve tahsilat işlemlerini iletişim araçları ile yapabilen kişileri yetiştirmektir.Bilgi Al


Hukuk Sekreterliği kursu ; kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, büro makinelerini kullanarak,Büro içi ve dışı iletişimi sağlama,Yöneticinin günlük işlerini organize etme,Belge hazırlama ve dosyalama, dava hizmetleri işlemlerini yürütme,toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip,Ayrıca Hukuk alanına özgü olarak;hukuk kurallarının özellikleri,Hukukun kaynakları,Hukukun temel kavramları konularında,nitelikli kişi yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.Bilgi Al


Eğiticinin Eğitimi Kursu Eğitici statüsünde görev yapmakta olanlar için temel düzeyde hazırlanmış olup, eğitici; kurumda gerek kendisine gerekse diğerçalışanlarına işin daha etkin, daha verimli ve amaca hizmet eder bir şekilde aktarımı hususunda bilgi, beceri ve davranış kazandırmayı amaçlayan bir programdır.Bilgi Al


Sekreterlik Kursu sekreterlik mesleği için gerekli formasyonu kazandırmak, iş hayatının verimliliğini artırmak, halkla ilişkilerde kullanılan araç ve yöntemleri uygulayabilmek, bilgisayar kullanımına ilişkin tekniklerin öğrenilmesini sağlayarak süratli bir şekilde kullanım bilgisini artırmaktır.
Bilgi Al


Kasiyerlik Kursu müşterinin kasa ile ilgili tüm işlemlerini ve kasa açılış – kapanışlarını yapma bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirimesini amaçlayan bir programdır.


Lojistik Elemanı Kursu ile müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının ve depolanmasının, başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan hareketinin(taşıma, depolama, sigortalama, gümrük işlemleri), etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve denetiminin gerçekleştirilmesi işlemlerini yapan kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.Bilgi Al


Depo Elleçleme Kursu depolama işlemlerinde görev alabilecek,işin akışına uygun bir şekilde ürünlerin elleçlemesini sağlayabilecek kişileri yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur.Bilgi Al


Emlak Danışmanlığı Kursu Programının Amacı bu alanda eksikliği hissedilen emlak ve emlakçılık konusunda ,meslek bilgisi ve meslek ahlakı kazanmış eğitimli eleman ihtiyacını karşılamaktır.Bilgi Al


İlkyardım Kursu hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek, iyileşmeyi kolaylaştırmak amacıyla birey yetiştirmektir.İlk yardım yönetmeliğine göre tüm kurumlarda 20 kişide 1 kişinin, riskli işyerlerinde ise 10 kişiden 1 kişinin ilk yardım eğitimi alması zorunlu kılınmıştır.Bireylerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin toplumda herkese öğretilmesi, tüm kurum kurum ve kuruluşlarında personel sayılarına göre ilk yardımcı bulundurulma zorunluluğunun giderilmesi ve bu doğrultuda ilkyardımcı yetiştirilmesi ilk yardım kursunun amacıdır.Bilgi Al


İşletmelerde Hijyen Kursu işletmelerde temizlik ve dezenfeksiyon yapabilme, kişisel hijyen kurallarını bilen ve gerekli tedbirleri alabilen nitelikteki kişilerin yetiştirilmesi amacıyla uygulanan bir programdır.Bilgi Al


Çağrı Merkezi Elemanı Kursu ile görevinde gelen telefonları doğru cevaplamak, kurumdan hizmet almaya gelenleri en kısa sürede doğru yerlere yönlendirmek, faks ve e-postalara cevap verebilen bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişinin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
Bilgi Al


Satış Görevlisi Kursu işletmeler için satış ve pazarlama birimlerinde,satış öncesi ve sonrası hizmetleri yerine getirip,çalıştırılmak üzere kalifiye personel yetişmesini sağlamaktır.
Bilgi Al


Satın Alma Görevlisi Kursu işletmeler için satın alma birimlerinde çalıştırılmak üzere kalifiye personel yetişmesini sağlamaktır.
Bilgi Al

GİRİŞ

Şampiyon Eğitim Kurumları Uzaktan Eğitim Sistemi Açıldı

Giriş Yapmak İçin Lütfen Tıklayınız…

MESLEK KURSU ANKARA

Şampiyon Mesleki Eğitim Kurumları, 1976 yılında faaliyete başlamış bir özel öğretim kurumu olarak, dürüst ve ilkeli çizgisinden ayrılmadan faaliyetini sürdüren, yaygın eğitim hizmeti alanında eğitim veren, ülkemizin en önemli özel öğretim kurumlarından biridir.

Şampiyon Mesleki Eğitim Kurumları, 38 yıllık faaliyeti süresince mesleki, teknik ve kariyer eğitimi alanında verdiği hizmette her zaman kaliteyi ön planda tutan bu konuda hiç taviz vermeyen, daktilo eğitimlerinin yaygın olduğu yıllarda hızlı yazma ve stenoda pek çok kez Türkiye şampiyonu kursiyerler yetiştirmiş bir kuruluştur.

Şampiyon Mesleki Eğitim Kurumları, Ankara’da ilk kez bilgisayar alanında eğitim başlatan ve diğer pek çok özel kurs programının uygulamasını ilk başlatan, her zaman ilklerin öncüsü olmuş, mesleki eğitimde değişen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda programlar yürüten bir kuruluştur.

Şampiyon Mesleki Eğitim Kurumları, mesleki eğitim ve belgelendirme yaparken, mezun olan kursiyerlerin istihdamı konusunda da çaba göstermekte, bu güne kadar mezun on binlerce kursiyerin iş bulmasında katkı sağlamış bir kuruluştur.

MESLEK KURSU ANKARA

Tüm Hakları Saklıdır. © Şampiyon Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları 2014 Seo Ankara - Web Tasarım Ankara