Ülkemizde kamu ve özel sektör tarafından yapılmakta olan örgün eğitim kurumlarınca yürütülen mesleki eğitim programları bulunmaktadır. Bu programlar lise düzeyinde mesleki eğitim liselerinde yapılmaktadır. Ancak gerek lisans ve ön lisans düzeyinde ise üniversitelerde de devam eden programlar bulunmaktadır.

Bu eğitim kurumlarının yanısıra aynı eğitim programları yaygın eğitim kapsamında gene kamu ve özel sektör tarafından da yapılmaktadır.

Kamu eğitimi adına yaygın eğitim yapan kurumlar halk eğitim merkezleri olarak adlandırılan eğitim kurumlarıdir.

Özel öğretim kurumları olarak yaygın eğitim yapan ve muhtelif kurs olarak faaliyette bulunan bu kurumlar ülke genelinde faaliyet sürdürmektedir. Uyguladıkları programlar sektörlere ve ihtiyaçlara göre değişmektedir.

Muhtelif kurslar yüzyüze ve uzaktan eğitim yapan kurumlardır. İlkokuldan itibaren hemen her düzeyde kursiyer kabul edilmektedir bu kurumlara. Kurumlara kursiyerler kurs programında belirtilen kriterlere göre kaydedilmektedir.

Eğitim tamamlandıktan sonra kurs bitirme sınavları yapılmaktadır. Kurs bitirme sınavları merkezi sistem ile yapılmaktadır.

Sınavda başarılı olan kursiyerlere kurs bitirme belgesi verilmektedir. Kurs bitirme belgesi sahibi olan kişi kamu ve özel sektörde bu belgeyi kullanabilmektedir.

Kurs bitirme belgeleri bazı iş yerleri için işyeri açma belgesi olarak, bazı iş yerleri içinde ustalık belgesi alınmasında kullanılmaktadır. Özel öğretim kurumları mesleki eğitim alanında çok önemli bir eksikliği yerine getirdiği görülmektedir. Bu nedenle özel öğretimde pek çok alanda mesleki eğitim faaliyetlerinde bulunan özel öğretim kurumlarının bu sekildeki mesleki eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi, daha da artarak devam etmesi önem arz etmektedir