İlkyardım Kursu

İlkyardım eğitimleri Sağlık Bakanlığı 2014 tarihli İlkyardım Yönetmeliği gereğince yeniden yasal mevzuatı belirlenmiştir.

Bu yönetmeliğe göre tüm işyerlerinde çalışanların belli oranlarına göre belge almaları için zorunlu eğitme katılarak belge almaları gerekmektedir.

Eğitimler 2 gün olarak yapılmaktadır. Günlük ders saati 8 saat olarak yapılmaktadır. Bu eğitimlere katılma zorunluluğu vardır. Eğitimin ilk günü teorik ikinci günü uygulamalı olarak yapılmaktadır.

İşyerlerinde ilk yardımcı sayısı şu şekilde belirlenmektedir;

Çok tehlikeli işlerde 10 kişiden biri,

Az tehlikeli işlerde 15 kişiden biri,

Tehlikesiz işlerde 20 kişiden biri,

İlkyardım sertifikalı olan kişiyi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Bunun için çalışanların eğitime katılarak sınavdan başarılı olmaları durumuna ilkyardımcı sertifikası almaları sağlanmaktadır.