Aile Danışmanlığı Eğitimi

Lecturer
admin
0 Reviews

Course Description

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

Aile Danışmanı, bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmeti sunma bilgi ve becerisine sahip olan kişilere denir.

Aile danışmanlığ

Aile Danışmanları;

Aile içerisinde işlevsel bozulmalara neden olan, ailenin ve bireyin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen,

Aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren,

Aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesini sağlayan,

Ortaya çıkan sorunların özümlenmesinde ise birey ve aile ile çalışmayı sağlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olan uzman kişilerin eğitim alarak yetişmeleri sağlanır.

Aile Danışmanları kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunabilmek için donanımlı uzman olmaları sağlanır.

Aile danışmanlarının aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecine ilişkin raporlaştırma yapabilme becerileri sağlamaları ve yeni aile kurma düşüncesindeki bireylere de rehberlik ve danışma hizmetleri verme becerisine sahip bilgiye sahip olmaları beklenilmektedir.

Eğitime Kimler Katılabilir?

 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Psikoloji ve PDR mezunları
 • Sosyologlar
 • Hemşireler
 • Çocuk Gelişim Uzmanları
 • Uzman asistan ve pratisyen Hekimler

Aile Danışmanlığı Eğitim İçeriği

 • Aile olma sürecinde destek olmak
 • Değişen toplumun aile yapısına etkilerini tespit etmek
 • Gelişim Alanları
 • Gençlik Dönemi
 • Çocuklarda görülen uyum  problemlerine uzmanla birlikte çözüm yolları aramak
 • Yaşlılıkta Görülebilen Uyum Sorunları
 • Çocuk Hakları ve Hukuku
 • Çocuk İstismar ve İhmali
 • Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlar
 • Sosyal Vaka Verilerini kaydetmek
 • Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç ve Öncü Yaklaşımları uygulamak
 • Aile Danışmanlığında Post Modern Yaklaşımları uygulamak
 • Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımları uygulamak
 • Temel Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Becerileri
 • Aile Danışmanlığında Kriz ve Kriz Yönetimi
 • Meslek Etiği gereklerine uymak
 • Temel düzeyde araştırma yapmak
 • Aile Danışmanlığında Süpervizyon / Vaka sunumlarıyla beceriler geliştirmek

İstihdam Alanları ve İş İmkanları

Aile Danışmanlığı mesleğinin eğitimini alan ve bu mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;

 • Aile Danışmanlığı Merkezlerinde aile danışmanı olarak çalışabilirler.
 • Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı olarak çalışabilirler.
 • Kendine ait Aile Danışmanlığı merkezi açabilirler veya bu merkezlerde çalışabilirler.
 • Adalet Bakanlığında, Aile ve çocukla ilgili mahkemelerinde bilirkişilik yapabilirler.
 • Bazı özel okullarda rehber öğretmenlik yapabilirler.
 • Anaokulu ve kreşlerde danışmanlık hizmeti verebilirler.
 • Sevgi evleri ve Kızılay gibi kurumlarda görev alabilirler.
 • Belediyelerde aile danışmanlığı hizmetleri olan birimlerde çalışabilirler.
 • Eğitim öğretim kurumlarında eğiticinin eğitimi sertifikası alarak eğiticilik de yapabilirler.
 • Kamuda çalışanlar aile danışmanlığı belgesi ile farklı bölümlere geçiş yapabilirler.
 •  Aile Hekimlerinin yanında aile danışmanlığı uzmanlığı kadroları açılmasıyla birlikte buralarda çalışabileceklerdir.

Eğitimin Süresi ne kadardır?

Aile danışmanlığı eğitimi 464 saatlik milli eğitim bakanlığı onaylı bir eğitim programıdır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Diploma veya öğrenim belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
1 adet vesikalık fotoğraf

Kurs Bitiminde Alacağınız Belge

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Aile Danışmanlığı Sertifikası” verilecektir.

EğitimAile Danışmanlığı Eğitimi
Eğitim Süresi464 saat

BİLGİ ve KAYIT

Eğer Aile Danışmanlığı eğitimine katılarak kurs bitirme belgesi almak istiyorsanız;

(0312) 434 44 28  veya 0541 871 81 64 numaralı telefonu arayabilir, veya Başvuru Formu doldurarak eğitim için ön kayıt başvurusu yapabilirsiniz. Bu başvuru sonunda sizlere dönüş yapılarak kurs hakkında detaylı bilgi verilecektir. Veya
Whatsapp bağlantısından bizi arayabilir ya da yazabilirsiniz