Tıbbi sekreterlik kursu

Hoşgeldiniz Hasta kabul tibbi sekreterlik kurs bitirme sınav soruları

1. Hasta dosyalarının niteliksel analizde aşağıdaki seçeneklerden hangisi incelenir?

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hasta dosyalarının hasta yönünden önemini anlatmaz?

3. İletişimin temel öğeleri aşağıdakilerden hangisidir?

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktif dinleyicinin özelliklerinden değildir?

5. Hangi seçenek liderin özelliklerinden biri değildir?

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi problem çözmenin basamaklarından biri değildir?

7. Problemin tanımlaması yapılırken aşağıdaki soruların hangisi sorulmaz?

8. Randevuların niçin teyit edilmesi gerektiği aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

9. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

10. Kişilerin birbirleriyle karşılaştıklarında nasıl davranmalarını belirleyen kural aşağıdakilerden hangisidir?

11. Bedensel kalıcı bozukluklar ve sakatlıkların düzeltilmesi yaşam kalitesinin artırılması amacıyla verilen sağlık hizmetlerine ne denir?

12. Terminal dönem bakım merkezlerinde bakılan hastaların yaşama şansları kaç aydan azdır?

13. Aşağıdakilerden hangisi sağlık verilerinin toplanmasının amaçlarından biri değildir?

14. Herhangi bir sağlık kurumuna sağlık hizmeti almak için başvuran kişilere uygulanan tüm tıbbi işlemlerle ilgili bilgileri, bilimsel kurallara uygun olarak doğru ve düzenli bir şekilde doldurulan tıbbi dokümanların oluşturduğu belge topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

15. Tıp alanına giren birimlerin kendine özgü olan terimlerine ne ad verilir?

16. Anatomide iki kalça kemiği arasına ne ad verilir?

17. Aşağıdakilerden hangisi kandaki şekerin artmasındır?

18. Aşağıdakilerden hangisi iki kalça kemiği ile sakrumun ortasında oluşan vücut boşluğudur?

19. Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezlerini ve görevlerini inceleyen bilim dalıdır?

20. Hasta kabul veya tıbbi sekreterlerin çalışma alanları hangileridir?

Testiniz Bitmiştir