Hoşgeldiniz Emlakçılık sınavı

Ad soyad
Email
Telefon
1) Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin üçüncü kişilere karşı da bağlayıcı olabilmesi için, aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

2) Parsellerin imar planı ve yönetmeliklere uygun olarak ayrılmasına ne denir?

3) Kiracı ile kiralayan arasında hangi sözleşme imzalanır?

4) Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul satışında alıcının ciddi olduğunun göstergesidir?

5) Bina ve arazinin beyan tarihindeki normal alım-satım değerine ne denir?

6) Satış için hangi tür vekâletname alınması gerekir?

7) Taşınmaz mal alımı, satımı, kiralaması, değerlemesi ile uğraşan ve bu konularda verdiği danışmanlık hizmetlerine karşılık olarak bir komisyon ücreti alan, kişi ve kurumlara verilen genel isim nedir?

8) Üretimi yapan veya hizmeti sunan firma ile üretilen ürüne veya hizmete talebi olabilecek potansiyel müşterileri buluşturma işlemine ne isim veril

9) Aşağıdakilerden hangisi alıcının yükümlülüğü değildir?

10) Yerleşim alanları ve yapılamamış yollar dışında kalan toprak parçalarına ne denir?

11) Emlakçılık yapmak için Ticaret İl Müdürlüğünden alınması gereken belgenin adı nedir?

12) Emlakçıların faaliyet yapabilmek için belediye veya il özel idareden almaları gereken belgenin adı nedir?

13) Bedelsiz veya başkaca bir karşılık alınmaksızın bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemine ne denir?

14) Emlak danışmanın bir satışın artırılması için aşağıdakilerden hangisini yapması doğru bir davranıştır?

15) Veraset ilamında adı geçen hissedar olarak görünen ve adına tapu çıkarılan kişilere aşağıdakilerden hangisi denir?

16) Kullanımdan doğan hakka ne denir?

17) Bir taşınmazın mülkiyetinin, belli bir bedel karşılığında malik tarafından alıcıya devredilmesi işlemi hangisidir?

18) Emlak Danışmanının en önemli işlerinden olan kiralama sırasında karşılaşılacak olan Kiracı – Kiralayan ilişkileri aşağıdaki Kanunlardan hangisi içinde değerlendirilir?

19) Bir emlakın geniş kitlelere beğendirilmesi ve satın alınmasını sağlamak amacıyla yapılan sözlü, yazılı ve görsel faaliyetlere ne denir?

20) Sorumlu Emlak Danışmanın elinde bulundurduğu satılık ve kiralık mülk stokuna ne denir?

Testiniz Bitmiştir